Testa dig själv

Vilka av följande är inte ett index?

Euronext
FTSE 100
Jow Dones
S&P 500