Testa dig själv

Vilka av följande är inte ett index?

Jow Dones
S&P 500
FTSE 100
Euronext