x
Slovenščina
Moj račun
Preizkusite se

Kaj pomeni CLO v premoženju, pokritem z vrednostnimi papirji?

Chief Legal Officer (glavni pravni uslužbenec)
Cat Lovers Organisation (organizacija ljubiteljev mačk)
Cat Lovers Organisation (organizacija ljubiteljev mačk)
Collateralised Loan Obligation (pokrite zadolžnice)