Tečaj 4

Izvedeni finančni instrumenti in razumevanje tveganj pri trgovanju