Moj račun

Predpisi

Licenca

Capital.com SV Investments Limited (v nadaljnjem besedilu: »mi«, »CAPITAL.COM«, »družba«) je regulirana Ciprska investicijska družba, registrska številka HE 354252. Družba je licencirana in registrirana pri Ciprski komisiji za vrednostne papirje in borzo s številko licence 319/17.

CAPITAL.COM kot reguliran subjekt s sedežem v Evropski uniji ravna v skladu z zahtevami, ki jih določa Direktiva o trgih finančnih instrumentov (MiFID). 

Ločeni skladi

Capital.com hrani denar svojih strank na ločenih bančnih računih v skladu s pravili našega regulatorja o ravnanju s sredstvi strank. Povedano drugače, vaša sredstva se vodijo ločeno od naših sredstev in zato niso izpostavljena nepričakovanim finančnim težavam, do katerih bi morda lahko prišlo v družbi. Družba nima nobenih pravic do teh sredstev, ker pripadajo vam.

Sredstva strank so razporejena po številnih uglednih bankah (Eurobank, Astrobank itd.), ki so nenehno podvržene pregledom, da se zagotovi skladnost s smernicami CAPITAL.COM.

Na sklade naših strank torej ne morejo vplivati državni dolgovi in dolgovi podjetij.

Zavarovanje se zagotavlja samo z denarjem CAPITAL.COM.

Kompenzacijski sklad za investitorje

Družba Capital.com SV Investments Limited je članica kompenzacijskega sklada za investitorje (»sklad«) za stranke investicijskih podjetij Cipra (CIF) in drugih investicijskih podjetij (IF), ki niso kreditne institucije.

Sklad predstavlja pravno osebo zasebnega prava in njegovo upravljanje izvaja upravni odbor. Odbor sestavlja pet članov s triletnim mandatom. 

Določitev zneska plačljivega nadomestila 

Znesek nadomestila, ki se plača vsaki stranki, se izračuna v skladu s pravnimi in pogodbenimi pogoji, ki urejajo naš odnos s stranko, ob upoštevanju pravil pobotanja, ki se uporabljajo za izračun terjatev med stranko in CAPITAL.COM. 

Če znesek zahtevka, določenega z direktivo, presega znesek dvajset tisoč evrov (20.000 EUR), bo upravičenec kot nadomestilo prejel do 20.000 EUR. 

Boste začeli?
Pošljite mi povezavo za prenos aplikacije Capital.com. Prenos Capital.com