Moj račun

Postopek pritožb

Če ste nezadovoljni s finančnimi izdelki ali storitvami, ki vam jih nudi Capital.Com, stopite v stik z nami, da nam sporočite svojo pritožbo, pri čemer navedite naslednje podatke, da nam pomagate pri obravnavi vaše pritožbe:

Za rešitev vaše pritožbe bomo izvedli naslednje korake:

  1. V petih (5) delovnih dneh bomo potrdili prejem pritožbe in vam dodelili edinstveno referenčno številko. To referenčno številko uporabljajte pri vseh nadaljnjih stikih glede te pritožbe z nami, finančnim varuhom človekovih pravic in/ali CySEC.
  2. Po temeljiti preiskavi bomo v dveh (2) mesecih odgovorili na vašo pritožbo, vas obvestili o izidu naše preiskave ter o ukrepih, ki jih bomo sprejeli za rešitev zadeve, kjer je to primerno, in vam ponudili rešitev. V primeru, da se zaradi kompleksnosti pritožbe v dveh mesecih ne moremo odzvati,vas bomo obvestili o razlogih za zamudo in navedli obdobje, v katerem je mogoče zaključiti vašo preiskavo. To obdobje ne bo daljše od treh (3) mesecev od vložitve pritožbe.

Če vas naša dokončna odločitev ne zadovolji v celoti, lahko svojo pritožbo pošljete finančnemu varuhu človekovih pravic. Finančni varuh človekovih pravic je neodvisna služba za reševanje sporov med Ciprskimi investicijskimi podjetji in njihovimi strankami. Podrobnosti o finančnem varuhu človekovih pravic bodo navedene v našem končnem odgovoru.

Pritožba

*Vsa polja so obvezna

Boste začeli?
Pošljite mi povezavo za prenos aplikacije Capital.com. Prenos Capital.com