Moj račun

Poslovni model

Na spletnem mestu Capital Com SV Investments Limited zagotavljamo popolno preglednost našega poslovnega modela. Razkrivamo vse povezane informacije in obveščamo uporabnike o stroških trgovanja na naši platformi.

Trgovanje z vzvodom

Trgovalna platforma Capital.com omogoča uporabnikom, da trgujejo s sredstvi z vzvodom. To pomeni, da lahko trgujete z večjimi zneski, kot ste jih položili, torej uporabljate kritni nakup.

Obiščite naše tečaje o kritju in vzvodu

Primer

Recimo, da ste na račun pri Capital.com položili 1.000 USD. Vzvod je 50: 1. To pomeni, da lahko trgujete z naložbami v vrednosti do 50.000 USD. Najnižja vrednost računa, ki jo morate vedno vzdrževati na svojem računu (npr. zahtevano kritje), je ena petina (1/50) ali 2 % vrednosti vaše naložbe.

Zavedajte se, da trgovanje s kritjem povečuje potencialne donose in morebitne izgube. Capital.com svojim uporabnikom nudi učinkovit način za obvladovanje tveganja in izogibanje negativnemu stanju računa.

Zaščita pred negativnim stanjem

Funkcija za zaščito pred negativnim stanjem v aplikaciji Capital.com zagotavlja, da uporabniki ne morejo izgubiti več kot znesek, ki so ga položili na svoj račun.

Razpon

Razpon je razlika med zahtevano ceno (po kateri kupujete vrednostne papirje) in ponudbeno ceno (po kateri prodajate vrednostne papirje) določenega instrumenta CFD. Pri odpiranju in zapiranju posla uporabniki Capital.com dejansko plačajo razpon, ki ustreza tej razliki.

Obiščite naše tečaje, če se želite naučiti več o razmiku.

Primer

CFD-ji družbe Apple kotirajo pri 141,50 USD/141,70 USD; v tem primeru je razpon 20 centov. Če ta razpon ostane 20 centov, ko posel zaključite, boste dejansko plačali 20 centov za vsako delnico, s katero se trgujete z razponom.

Premije za trgovanje prek noči

Za začetek trgovanja na Capital.com morajo uporabniki najprej opraviti polog. Ker Capital.com omogoča uporabnikom trgovanje z zneski, ki so višji od prvotnega pologa, se uporablja pristojbina za financiranje. Ta pristojbina za financiranje, imenovana »Premija za trgovanje prek noči«, se zaračuna samo, če ostane posel odprt čez noč.

Če svoj posel zaprete isti dan, te premije ne boste plačali.

Stopnje premije za trgovanje prek noči so izračunane na podlagi mesečnih referenčnih medbančnih stopenj.

Zneski premij za trgovanje prek noči in časi prekinitev njihovega obračunavanja so navedeni v razdelku s podrobnostmi o instrumentih.

Dejanski zneski premij za trgovanje prek noči za vsak posamezni instrument so navedeni na strani z instrumenti.

 
Boste začeli?
Pošljite mi povezavo za prenos aplikacije Capital.com. Prenos Capital.com