Trgi
Slovenščina
Preizkusite se

Katero je največje tveganje za maloprodajne vlagatelje?

Napačna ocena trga
Kreditno tveganje
Likvidnostno tveganje
Inflacijsko tveganje