Trgi
Slovenščina
Preizkusite se

Na kakšen način lahko maloprodajni vlagatelj najpreprosteje kupi derivate?

Na eBayu ali Amazonu
Prek skupnih skladov in skladov, s katerimi se trguje na trgu
Prek trga delnic
Prek trga derivatov