Trgi
Slovenščina
Preizkusite se

Kateri so največji kupci in prodajalci forexa?

Vlade
Banke
Investicijski skladi
Podjetja