Vprašanje 1 od 14

Komu so derivati običajno dostopni?

Skladom za omejevanje tveganja
Podjetjem za upravljanje premoženja
Upokojenskim skladom
Vsi navedeni odgovori so pravilni