Moj račun
Vprašanje 1 od 14

Komu so derivati običajno dostopni?

Upokojenskim skladom
Vsi navedeni odgovori so pravilni
Podjetjem za upravljanje premoženja
Skladom za omejevanje tveganja