Moj račun
Vprašanje 1 od 14

Komu so derivati običajno dostopni?

Podjetjem za upravljanje premoženja
Vsi navedeni odgovori so pravilni
Upokojenskim skladom
Skladom za omejevanje tveganja