CFD-ji (pogodbe za razliko) so kompleksni instrumenti in so zaradi uporabe finančnega vzvoda povezani z visokim tveganjem za hitro izgubo denarja. 87.41% vlagateljev izgubi denar, ko trguje s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite tako visoko tveganje za izgubo svojega denarja.

Scan to Download iOS&Android APP

Kaj je izvedeni finančni instrument?

Poznavanje izvedenih finančnih instrumentov
Share this article

Izvedeni finančni instrumenti so finančni instrumenti, ki temeljijo na vrednosti osnovnega instrumenta. Investitorji jih pogosto uporabljajo za varovanje oz. zavarovanje pred tveganjem. Gre za špekulacijo o prihodnji vrednosti nečesa, običajno o vrednosti osnovnega instrumenta, kot je delnica ali obveznica. Če špekulirate, da bo vrednost delnic sunkovito padla, lahko nekaj zaslužite tudi v tem primeru.

Kje ste slišali za izvedene finančne instrumente?

Povsod. Že od osemdesetih let prejšnjega stoletja so izvedeni finančni instrumenti pogosto v novicah, včasih tudi v slabih. Navajajo se tudi kot eden vzrokov za nastanek svetovne finančne krize leta 2008. Kljub temu pa jih še vedno uporabljajo najrazličnejši investitorji, ki želijo zaslužiti z nenadnimi obrati cen.

Kaj morate vedeti o izvedenih finančnih instrumentih?

Izvedeni finančni instrumenti so lahko vezani na gibanje cen sredstev, kot so delnice, obveznice, valute in obrestne mere. Povezani pa so tudi z inflacijo, ceno nepremičnin in v nekaterih primerih tudi z vremenom.

V najožjem smislu obstajajo tri vrste izvedenih finančnih instrumentov: standardizirane in nestandardizirane terminske pogodbe in opcije. Standardizirane in nestandardizirane terminske pogodbe so v osnovi ista stvar, razlika je le v tem, da se pri drugih pričakuje, da bo prišlo do dostave zadevnega sredstva, pri prvih pa ne.

Standardizirana ali nestandardizirana terminska pogodba je dogovor o nakupu sredstva po določeni ceni na določen datum. Opcija je neobvezujoča pravica do nakupa sredstva.

Zamenjave v tehničnem smislu niso izvedeni finančni instrumenti, vendar se na splošno obravnavajo kot taki. Gre za zamenjave finančnih instrumentov.

Pogodbe na razliko (CFD) so izvedenim finančnim instrumentom podobne v tem, da omogočajo prevzem pozicije v osnovnem instrumentu.

Sorodni izrazi

Še vedno iščete posrednika, ki mu lahko zaupate?

Pridružite se 485.000+ trgovcem po vsem svetu, ki so se odločili za trgovanje s Capital.com

1. Ustvarite in preverite svoj račun 2. Naredite polog 3. Poiščite svoje trgovanje