Trgi
Slovenščina
Preizkusite se

Kdo pridobi, če obveznica doseže datum veljavnosti?

Izdajatelj CDS-a
Vsi izgubijo
Podjetje, ki je izdalo obveznico
Vlagatelj