Trgi
Slovenščina
Preizkusite se

V katerem primeru je razpon večji?

Nič od navedenega ne vpliva na razpon
Kadar število prodajalcev presega število kupcev
Pri rednem kupovanju in prodaji delnic, ter kadar je po njih veliko povpraševanje