Zmluvy CFD sú komplexné nástroje a z dôvodu pákového efektu s nimi súvisí vysoké riziko rýchlej straty peňazí. Pri obchodovaní so zmluvami CFD s týmto poskytovateľom prichádza o peniaze 84% účtov malých investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako sa so zmluvami CFD pracuje, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Kto sú hlavní hráči na trhu?

Kapitola 1: Úvod

Pozrime sa na niektorých hlavných hráčov na finančných trhoch. Aké sú ich pohyby a ako sa k sebe hodia? Ku každej by sme mohli písať oveľa viac - ale tu je užitočný prehľad.

Kapitola 2: Tvorcovia trhu

Začnime s tvorcami trhu. Riešenie je v mene. Tvorcom trhu, zvyčajne banka alebo sprostredkovateľská spoločnosť, poskytuje nákupnú aj predajnú cenu za komoditu (a mnohých ďalších finančných cenných papierov, s ktorými sa pravidelne obchoduje). Oni „vytvárajú“ trh. Je však potrebné isté opatrenie: tvorcovia trhu nedávajú kupujúcich a predajcov dohromady. 

Tvorca trhu poskytuje mieru likvidity - znova to slovo na „L“ - s pripraveným rozpätím medzi ponukou a požiadavkou. Tvorcovia trhu môžu kedykoľvek nakupovať a predávať a kúpia si vaše akcie, a to aj vtedy, ak nemajú zaradeného kupujúceho. Takže ich úloha spočíva predovšetkým v uvoľnení trhu. Teraz je to služba.

Väčšina tvorcov trhu sa nepokúša dosiahnuť rýchly zisk na vaše náklady. Väčšina chce profesionálny dlhodobý vzťah s klientom. Ich služba sa ponúka mnohým trhovým hráčom, od devízových obchodníkov až po veľké banky.

Kapitola 3: Obchodníci s vysokou frekvenciou

Podobne, ako u mnohých vecí v živote, najdôležitejšie je načasovanie. Stratégia tvorcov trhu je neustále kupovať a predávať - ​​a dúfajú, že popri tom budú mať aj nejaké tie skromné​zisky.

Obchodníci s vysokou frekvenciou (alebo HFT) ležia vo vysokej tráve a čakajú na vzostup alebo pokles na trhu. Potom sa vrhnú. A na ich podporu sa čoraz častejšie nasadzujú algoritmické počítačové modely.  

Nie tak ďaleko sa vlní rad ďalších trhových sprostredkovateľov a obchodníkov, medzi ktorých patria:

•   Obchodníci s cennými papiermi / Makléri

•   Poradenstvo

•   Len vykonávanie pokynov

•   Maloobchodníci

Napríklad inteligentné trhové poradenstvo s kompletným servisom služieb ponúka všetky spôsoby poradenstva - od odchodu do dôchodku až po daňové plánovanie a investície. Ale ich služby nie sú najlacnejšie.  

Prichádzajú makléri, ktorý iba vykonávajú pokyny. Radi vo vašom mene vykonajú akékoľvek obchodné kroky. Ako naznačuje ich názov, neposkytujú poradenstvo a ich poplatky sú vo všeobecnosti nižšie.

Poradenský obchodník s cennými papiermi je niekde na pol ceste medzi týmito dvomi - zvyčajne ponúka štvrťročný alebo polročný prieskum vášho portfólia. Budú tiež podporovať všetky vaše obchodné alebo trhové kroky.

Aká je úloha súkromných maloobchodníkov vo všetkých týchto oblastiach? Je dôležité oddeliť tých, ktorí bližšie sledujú pohyby denných cien akcií - zvyčajne denných obchodníkov – a tých, ktorí investujú na značnú dobu, ako dlhodobý investor.

Dlhodobý investor môže ušetriť na odchod do dôchodku, školné alebo dovolenku. Aj keď obidva typy súkromných obchodníkov často veľmi intenzívne investujú, majú len veľmi odlišné investičné časové horizonty. Obaja sú stále kľúčovými hráčmi na trhu.

Box-out: Hra s číslami

Marže z rozsahu rozpätia alebo zisky sú pre väčšinu tvorcov trhu skutočne veľmi slabé. Ale obchodovaním miliónov akcií v priebehu jedného dňa môžu tvorcovia trhu zarobiť značné zisky.

Otestujte sa

Obchodný rozsah cenového rozpätia je veľmi úzke pre väčšinu tvorcov trhu. Ale ak budú obchodovať s miliónmi akcií v priebehu jedného dňa, môžu vytvoriť značný zisk.

Nepravdivé
Pravdivé
Previous lesson

Čo je likvidita?

Ďalšia lekcia

Burzy cenných papierov

Hľadáte viac?

computer
Centrum vzdelávania

Všetko, čo potrebujete vedieť, nájdete tu; od návodov ako na to až po investičné stratégie.

figure
computer
Trading Guides

Our in-depth guides will provide you some insights into the wide variety of financial instruments, their unique features and how to use them in your trading portfolio.

Slovník obchodovania

97

To je počet výrazov v našom slovníku. Poznáte svoje CFD z vašich IPO alebo ETF? Odstráňte záhadu pomocou nášho slovníka definícií.

Zobraziť všetko

Termín dňa

Trend

Je to všeobecný smer pohybu cien za určité časové obdobie. Trendy sa vzťahujú na všetky aktíva a všetky trhy, kde dochádza k pohybu cien alebo kúpených a predaných objemov. Trendy môžu byť krátkodobé, strednodobé...

Prečítajte si viac
Najbežnejšie slovo

Arbitráž

Arbitráž je obchodnou stratégiou. Cieľom je vytvárať zisk z malých rozdielov v cenách medzi podobnými alebo rovnakými aktívami . Zvyčajne to zahŕňa nákup aktíva z jedného miesta, pred okamžitým predajom na inom mieste,...

Prečítajte si viac

Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?

Pridajte sa k 535 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com

1. Vytvorte si účet a overte ho 2. Vložte si prostriedky 3. Nájdite si svoj obchod