Môj účet

Predpisy

Licencia

Capital Com SV Investments Limited (ďalej ako „my“, „CAPITAL.COM“, „Spoločnosť“) je regulovaná cyperská investičná spoločnosť s registračným číslom 354252. Spoločnosť je licencovaná a registrovaná v Cyperskej komisii pre cenné papiere pod licenčným číslom 319/17.

Ako regulovaný subjekt so sídlom v Európskej únii spoločnosť CAPITAL.COM spĺňa požiadavky vyplývajúce zo smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID). 

Segregované fondy

Capital.com si ponecháva svoje klientske peniaze na segregovaných bankových účtoch v súlade s pravidlami nášho regulátora o klientskych peniazoch. Inými slovami, vaše finančné prostriedky sú držané oddelene od našich finančných prostriedkov, a preto nie sú vystavené žiadnym neočakávaným finančným ťažkostiam, ktoré môžu vzniknúť v Spoločnosti. Spoločnosť si nevyžaduje žiadny nárok na tieto finančné prostriedky, pretože patria vám.

Finančné prostriedky klientov sú rozložené v niekoľkých významných bankách (Eurobank, Astrobank atď..), ktoré sú neustále revidované, aby sa zabezpečilo, že konajú v súlade s usmerneniami CAPITAL.COM.

Finančné prostriedky našich klientov preto nemôžu byť ovplyvnené štátnymi a firemnými dlhmi.

Hedžovanie sa dosahuje len prostredníctvom peňazí patriacich CAPITAL.COM.

Investičné kompenzačné fondy

Capital.com SV Investments Limited je členom Investičného kompenzačného fondu („Fond“) pre klientov cyperských investičných spoločností (CIF) a iných investičných spoločností (IFS), ktoré nie sú úverovými inštitúciami.

Fond je súkromnou právnickou osobou a jej správu vykonáva správny výbor. Výbor pozostáva z piatich členov, ktorí sú vo svojej funkcii po dobu piatich rokov. 

Stanovenie výšky splatnej kompenzácie 

Výška kompenzácie splatná každému klientovi je vypočítaná v súlade s právnymi a zmluvnými podmienkami vzťahujúcimi sa na náš vzťah s klientom, s výhradou pravidiel započítania použitých pre výpočet pohľadávok medzi klientom a spoločnosťou CAPITAL.COM. 

Ak výška pohľadávky určená podľa smernice presiahne sumu dvadsať tisíc eur (20 000 EUR), žiadateľ dostane náhradu vo výške 20 000 EUR. 

Môžeme začať?
Pošlite mi odkaz na prevzatie aplikácie Capital.com. Prevziať Capital.com