Otestujte sa

V akom prípade by bolo rozpätie väčšie?

Keď sa akcie pravidelne predávajú a nakupujú a vykazujú vysoký dopyt
Ani jedno z toho by nemalo vplyv na rozpätie
Keď počet predávajúci prevažuje nad počtom kupujúcich