Trhy
Naučte sa obchodovať
Základy obchodovania
Slovenčina
Otestujte sa

V akom prípade by bolo rozpätie väčšie?

Keď počet predávajúci prevažuje nad počtom kupujúcich
Ani jedno z toho by nemalo vplyv na rozpätie
Keď sa akcie pravidelne predávajú a nakupujú a vykazujú vysoký dopyt