x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

V akom prípade by bolo rozpätie väčšie?

Ani jedno z toho by nemalo vplyv na rozpätie
Keď sa akcie pravidelne predávajú a nakupujú a vykazujú vysoký dopyt
Keď počet predávajúci prevažuje nad počtom kupujúcich