Otestujte sa

V akom prípade by bolo rozpätie väčšie?

Keď počet predávajúci prevažuje nad počtom kupujúcich
Keď sa akcie pravidelne predávajú a nakupujú a vykazujú vysoký dopyt
Ani jedno z toho by nemalo vplyv na rozpätie