Môj účet
Otestujte sa

V akom prípade by bolo rozpätie väčšie?

Keď sa akcie pravidelne predávajú a nakupujú a vykazujú vysoký dopyt
Keď počet predávajúci prevažuje nad počtom kupujúcich
Ani jedno z toho by nemalo vplyv na rozpätie