Zmluvy CFD sú komplexné nástroje a z dôvodu pákového efektu s nimi súvisí vysoké riziko rýchlej straty peňazí. Pri obchodovaní so zmluvami CFD s týmto poskytovateľom prichádza o peniaze 84% účtov malých investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako sa so zmluvami CFD pracuje, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Čo je mimoburzový (OTC) trh?

Objasnenie pojmu obchodovanie mimo burzy

Mimoburzový (OTC) trh je trh bez pevne určeného miesta, na rozdiel od London Stock Exchange (LSE) , ktorá sídli vo veľkej budove v centre Londýna. Obchodníci kontrolujú OTC, pretože určujú cenu, za ktorú sú ochotní nakupovať a predávať. Obchody sa neuskutočňujú cez fyzický pult, namiesto toho obchodníci kupujú a predávajú prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo dokonca cez okamžité správy.

Kde ste už počuli o mimoburzových trhoch?

OTC trhy zohrali významnú úlohu vo finančnej kríze v rokoch 2007 – 2008. Domáce cenné papiere kryté pôžičkou, CDO a CMO, ktoré sa počas tohto obdobia stali tak známymi, s nimi všetkými sa obchodovalo práve na OTC trhoch. V podstate problémom číslo jedna bola skutočnosť, či nebolo možné oceniť tieto aktíva presne, keďže kupujúci a obchodníci začali opúšťať mimoburzové trhy.

Čo by ste mali vedieť o mimoburzových trhoch...

Existujú dva základné spôsoby organizovania finančného obchodovania: burzy a mimoburzové trhy. Tie posledné sú v podstate bilaterálne, pričom účastníci obchodujú navzájom so sebou, namiesto toho, aby to robili prostredníctvom burzy. Neexistuje tu fyzické miesto a obchodníci komunikujú prostredníctvom telefónnych, e-mailových a vlastných obchodných systémov.

S dlhopismi, menami a akciami sa obchoduje na OTC trhoch, rovnako ako s nástrojmi peňažného trhu.

Existujú dva typy OTC obchodovania. Jeden typ zahŕňa obchodníkov s obchodmi s ďalšími predávajúcimi, ďalší predávajúci zase obchodujú so svojimi zákazníkmi. Cena, ktorú predajca nastaví pre ďalšieho predávajúceho, môže byť veľmi odlišná od ceny, ktorú stanovil pre zákazníka.

OTC trhy sú menej organizované ako tradičné burzy, ale neformálnosť znamená, že obchodníci môžu obchodovať veľmi rýchlo.

Investori na OTC trhu môžu obchodovať bez toho, aby boli obchod alebo cenu, ktorú zaplatili, zverejnené. Od finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008 však krajiny sprísnili predpisy týkajúce sa mimoburzových trhov a snažia sa získať viac investorov prostredníctvom tradičných búrz.

Príslušné termíny

Chcete si to vyskúšať?

Otvorte si demo účet a natrénujte si svoje zručnosti

Najnovšie video

Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?

Pridajte sa k 535 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com

1. Vytvorte si účet a overte ho 2. Vložte si prostriedky 3. Nájdite si svoj obchod