Môj účet

Obchodný model

V Capital Com SV Investments Limited dokážeme zabezpečiť to, aby sme boli úplne transparentní v našom obchodnom modeli. Zverejňujeme všetky súvisiace informácie a informujeme používateľov o poplatkoch, ktoré musia zaplatiť pri obchodovaní s našou platformou.

Tzv. leverage obchodovanie

Obchodná platforma Capital.com umožňuje používateľom obchodovať s tzv. leverage (špekulatívnymi) fondmi. To znamená, že môžete obchodovať s vyššími sumami, ako ste uložili, t. j. môžete investovať do marže.

Navštívte naše kurzy Marže a Leverage

Príklad

Povedzme, že ste vložili 1000 USD na svoj účet na Capital.com. Tzv. leverage je 50:1. To znamená, že môžete obchodovať s investíciami v hodnote až 50 000 USD. Minimálna hodnota účtu, ktorú potrebujete na svojom účte udržiavať po celý čas (napr. požiadavka na maržu), je jedna päťdesiatina (1/50) alebo 2 % vašej investície.

Nezabúdajte, že obchodovanie s maržou zvyšuje potenciálne výnosy ako aj potenciálne straty. Capital.com poskytuje svojim používateľom efektívny spôsob riadenia rizík a to, ako sa môžete vyhnúť negatívnemu zostatku na vašom účte.

Ochrana proti zápornému zostatku

Funkcia ochrany proti zápornému zostatku v plikácii Capital.com zaručuje, že používatelia nemôžu stratiť viac, ako uložili na svojich účtoch.

Rozpätie

Rozpätie je rozdiel medzi požadovanou cenou (za ktorú kupujete cenné papiere) a cenovou ponukou (za ktorú predávate cenné papiere) určitého CFD. Pri otvorení a zatvorení obchodu používatelia spoločnosti Capital.com v podstate zaplatia rozpätie zodpovedajúce tomuto rozdielu.

Navštívte naše kurzy a zistite viac o rozpätí .

Príklad

CFD spoločnosti Apple sú kótované na úrovni 141,50/141,70 USD, takže rozpätie sa rovná 20 centom. Ak zostane toto rozpätie na úrovni 20 centov, keď zatvoríte svoj obchod, zaplatíte 20 centov za každú akciu obchodovanú v rámci rozpätia.

Nočné sadzby

Ak chcete začať obchodovať so spoločnosťou Capital.com, potrebujete najprv vklad. Keďže spoločnosť Capital.com umožňuje používateľom obchodovať s väčšími sumami, ako boli pôvodne uložené, znamená to, že ide o poplatok za financovanie. Tento poplatok za financovanie nazývaný „nočná sadzba“ sa účtuje len vtedy, ak sa obchod otvorí cez noc.

To znamená, že ak zatvoríte svoju pozíciu v ten istý deň, nebudete platiť túto sadzbu.

Nočné sadzby sú odvodené na základe mesačných referenčných medzibankových sadzieb.

Hodnoty nočných sadzieb a časové limity pre ich účtovanie nájdete v časti s informáciami a nástrojoch.

Aktuálne hodnoty nočných sadzieb pre jednotlivé nástroje nájdete na stránke o nástrojoch na.

 
Môžeme začať?
Pošlite mi odkaz na prevzatie aplikácie Capital.com. Prevziať Capital.com