Zmluvy CFD sú komplexné nástroje a z dôvodu pákového efektu s nimi súvisí vysoké riziko rýchlej straty peňazí. Pri obchodovaní so zmluvami CFD s týmto poskytovateľom prichádza o peniaze 84% účtov malých investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako sa so zmluvami CFD pracuje, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Scan to Download iOS&Android APP

Čo je nelikvidita?

Objasnenie pojmu nelikvidita jednoduchým spôsobom
Share this article

V investičnom svete sa nelikvidita týka aktív, ktoré nie je možné ľahko vymeniť za hotovosť. Môže to byť preto, že nie je dostatok investorov, ktorí by boli ochotní ich kúpiť.

V obchodom svete môže tento pojem opisovať spoločnosť, ktorá nemá dostatok hotovosti na splnenie svojich dlhových záväzkov.

Kde ste už počuli o nelikvidite?

Aktíva by mohli stratiť časť svojej likvidity v čase ekonomických alebo trhových prevratov. Môžete napríklad počuť o tom, že komerčné nehnuteľnosti sa stávajú menej likvidné, keď ekonomika nedosahuje dostatočnú úroveň a obchodná dôvera je nízka.

Čo by ste mali vedieť o nelikvidite...

Zatiaľ čo na likvidných trhoch aktíva často menia majiteľa, nelikvidné aktíva sa môžu predávať len zriedkakedy. Ak nie je možné nájsť kupujúceho, predajca možno bude musieť ponúknuť aktívum za zníženú cenu, aby mohol získať úrok.

V obchodnom svete môžu nelikvidné spoločnosti, ktoré nemajú dostatok peňazí na pokrytie svojich finančných záväzkov, bojovať o ďalšie obchody. Dokonca aj spoločnosť s dostatkom aktív, ako sú pozemky, nehnuteľnosti alebo strojové zariadenia, môže čeliť vyhliadke insolventnosti, ak sa tieto nemôžu rýchlo premeniť na hotovosť.

Príslušné termíny

Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?

Pridajte sa k 500 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com

1. Vytvorte si účet a overte ho 2. Vložte si prostriedky 3. Nájdite si svoj obchod