Trhy
Naučte sa obchodovať
Základy obchodovania
Slovenčina
Otestujte sa

Čo sa považuje za „tvrdú komoditu“?

Živé zvieratá
Všetky uvedené odpovede sú správne
Zlato
Ropa