Otestujte sa

Čo sa považuje za „tvrdú komoditu“?

Zlato
Živé zvieratá
Všetky uvedené odpovede sú správne
Ropa