Otestujte sa

Čo sa považuje za „tvrdú komoditu“?

Všetky uvedené odpovede sú správne
Zlato
Ropa
Živé zvieratá