x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Čo sa považuje za „tvrdú komoditu“?

Ropa
Živé zvieratá
Všetky uvedené odpovede sú správne
Zlato