x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Čo sa považuje za „tvrdú komoditu“?

Všetky uvedené odpovede sú správne
Živé zvieratá
Ropa
Zlato