x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Čo sa považuje za „tvrdú komoditu“?

Živé zvieratá
Ropa
Všetky uvedené odpovede sú správne
Zlato