Otázka 1 z 13

Ktorý trh sa vo všeobecnosti považuje za bezpečnejší?

Mena
Cenné papiere
Akciový kapitál spoločností
Opcie