Otázka 1 z 40

Čo znamená skratka IPO?

Initial Public Offering - Prvá verejná ponuka
Investing Pays Off - Investovanie sa vyplatí
Immediate Profit Opportunity - Okamžité zisková príležitosť
Je to pravdepodobne predražené