Zmluvy CFD sú komplexné nástroje a z dôvodu pákového efektu s nimi súvisí vysoké riziko rýchlej straty peňazí. Pri obchodovaní so zmluvami CFD s týmto poskytovateľom prichádza o peniaze 84% účtov malých investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako sa so zmluvami CFD pracuje, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Scan to Download iOS&Android APP

Obchod Enjoy Technology, Inc. - ENJY CFD

-
0%
 • Zhrnutie
 • Historické dáta
 • Udalosti
 • Výkaz ziskov a strát
 • Súvahový list
 • Peňažný tok
 • Vlastníctvo
Podmienky obchodovania
Rozpätie -
Nočný poplatok dlhej pozície

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Poplatok za obchodovanie cez noc -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Prejsť na platformu
-0.024068%
Nočný poplatok krátkej pozície

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Poplatok za obchodovanie cez noc 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Prejsť na platformu
0.001846%
Nočný poplatok 21:00 (UTC)
Minimálne množstvo na obchodovanie 1
Mena USD
Marža 20%
Burza cenných papierov United States of America
Provízia pri predaji 0%

*Information provided by Capital.com

Kľúčové štatistiky
Predchádzajúce Zavrieť* N/A
Otvoriť* N/A
1-ročná zmena* N/A
Denný rozsah* N/A
Rozsah 52 týždňov 0.01-6.71
Priemerný objem (10 dní) 69.46K
Priemerný objem (3 mesiace) 5.23M
Trhová kapitalizácia 1.46M
Pomer P/E -100.00K
Zdieľa mimoriadne 121.80M
Výnosy 80.51M
EPS -2.02
Dividenda (udalosť %) N/A
Beta -100.00K
Ďalší dátum zárobku N/A

Všetky údaje poskytuje spoločnosť Refinitiv, okrem údajov označených hviezdičkou, čo sú *údaje poskytnuté Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Zatvorenie Change Change (%) Otvorenie High Low

Enjoy Technology, Inc. Events

Čas (UTC) (UTC) Krajina Udalosť
No events scheduled
Zobraziť všetky udalosti
 • Výročný
 • Štvrťročne
2021 2020 2019
Celkové príjmy 80.998 60.323 45.657
Výnosy 80.998 60.323 45.657
Náklady na výnosy, celkom 112.91 76.045 54.051
Hrubý zisk -31.912 -15.722 -8.394
Celkové prevádzkové náklady 262.842 171.95 135.415
Predaj/Všeobecné/Správca. Náklady, Celkom 149.932 95.905 81.364
Prevádzkový príjem -181.844 -111.627 -89.758
Úrokový príjem (výdavky), čistý neprevádzkový -8.516 -1.727 0.223
Iné, Net -30.331 -44.333 -0.081
Čistý príjem pred zdanením -220.691 -157.687 -89.616
Čistý príjem po zdanení -220.609 -157.784 -89.694
Čistý príjem pred extra. Položky -220.609 -157.784 -89.694
Čistý príjem -220.609 -157.784 -89.694
Príjem k dispozícii bežnému Extra. Položky -220.609 -157.784 -89.694
Príjem k dispozícii bežnému vr. Extra. Položky -220.609 -157.784 -89.694
Zriedený čistý príjem -220.609 -157.784 -89.694
Zriedený vážený priemer akcií 119.172 119.172 119.172
Zriedený EPS s výnimkou mimoriadnych položiek -1.85118 -1.324 -0.75264
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Zriedený normalizovaný EPS -1.85118 -1.324 -0.75264
Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Celkové príjmy 24.024 80.998 20.865 19.346 60.323
Výnosy 24.024 80.998 20.865 19.346 60.323
Náklady na výnosy, celkom 34.81 112.91 27.419 24.168 76.045
Hrubý zisk -10.786 -31.912 -6.554 -4.822 -15.722
Celkové prevádzkové náklady 81.822 262.842 58.18 55.499 171.95
Predaj/Všeobecné/Správca. Náklady, Celkom 47.012 149.932 30.761 31.331 95.905
Prevádzkový príjem -57.798 -181.844 -37.315 -36.153 -111.627
Úrokový príjem (výdavky), čistý neprevádzkový -0.036 -8.516 -1.408 -1.405 -1.727
Iné, Net 2.623 -30.331 -17.201 -1.731 -44.333
Čistý príjem pred zdanením -55.211 -220.691 -55.924 -39.289 -157.687
Čistý príjem po zdanení -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Čistý príjem pred extra. Položky -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Čistý príjem -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Príjem k dispozícii bežnému Extra. Položky -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Príjem k dispozícii bežnému vr. Extra. Položky -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Zriedený čistý príjem -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Zriedený vážený priemer akcií 119.796 119.172 119.172 119.172 119.172
Zriedený EPS s výnimkou mimoriadnych položiek -0.46116 -1.85118 -0.46957 -0.33117 -1.324
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Zriedený normalizovaný EPS -0.46116 -1.85118 -0.46957 -0.33117 -1.324
 • Výročný
 • Štvrťročne
2021 2020 2019
Celkové aktíva 101.682 71.264 103.973
Hotovosť a krátkodobé investície 85.836 58.452 84.195
Hotovosť a ekvivalenty 85.836 58.452 61.685
Krátkodobé investície 0 22.51
Pohľadávky celkom, netto 9.977 4.544 12.847
Accounts Receivable - Trade, Net 9.977 4.544 12.847
Prepaid Expenses 4.159 2.774 2.602
Other Current Assets, Total 1.71 5.494 4.329
Total Assets 125.125 91.21 116.525
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15.945 14.074 9.109
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 23.666 18.453 11.419
Accumulated Depreciation, Total -7.721 -4.379 -2.31
Intangibles, Net 0.867 0.967 1.067
Other Long Term Assets, Total 6.631 4.905 2.376
Total Current Liabilities 26.212 23.224 23.483
Accounts Payable 6.102 3.222 3.297
Accrued Expenses 16.558 14.021 6.684
Notes Payable/Short Term Debt 0 2.105 10.102
Other Current Liabilities, Total 3.552 3.876 3.4
Total Liabilities 32.789 151.965 23.82
Total Long Term Debt 0 127.935 0
Long Term Debt 0 127.935 0
Other Liabilities, Total 6.577 0.806 0.337
Total Equity 92.336 -60.755 92.705
Redeemable Preferred Stock 0 353.692 353.692
Common Stock 0.012 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 734.142 6.601 3.162
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -642.542 -421.933 -264.339
Other Equity, Total 0.724 0.884 0.189
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 125.125 91.21 116.525
Total Common Shares Outstanding 119.625 119.172 119.172
Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Celkové aktíva 47.593 101.682 70.771
Hotovosť a krátkodobé investície 37.277 85.836 58.656
Hotovosť a ekvivalenty 37.277 85.836 58.656
Pohľadávky celkom, netto 5.355 9.977 3.551
Accounts Receivable - Trade, Net 5.355 9.977 3.551
Prepaid Expenses 3.251 4.159 3.07
Other Current Assets, Total 1.71 1.71 5.494
Total Assets 111.611 125.125 98.64
Property/Plant/Equipment, Total - Net 56.516 15.945 14.342
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 65.016 23.666 20.437
Accumulated Depreciation, Total -8.5 -7.721 -6.095
Intangibles, Net 0.842 0.867 0.917
Other Long Term Assets, Total 6.66 6.631 12.61
Total Current Liabilities 36.848 26.212 106.109
Accounts Payable 5.961 6.102 4.846
Accrued Expenses 30.887 16.558 16.949
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 4.436
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 75.845
Other Current Liabilities, Total 0 3.552 4.033
Total Liabilities 69.956 32.789 199.727
Total Long Term Debt 0 0 93.043
Long Term Debt 0 93.043
Other Liabilities, Total 33.108 6.577 0.575
Total Equity 41.655 92.336 -101.087
Redeemable Preferred Stock 0 368.692
Common Stock 0.012 0.012 0.001
Additional Paid-In Capital 738.908 734.142 46.798
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -697.787 -642.542 -517.358
Other Equity, Total 0.522 0.724 0.78
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 111.611 125.125 98.64
Total Common Shares Outstanding 120.112 119.625 119.172
 • Výročný
 • Štvrťročne
2021 2020 2019
Čistý príjem/Počiatočná čiara -220.609 -157.784 -89.694
Hotovosť z prevádzkovej činnosti -174.618 -95.342 -90.295
Hotovosť z prevádzkovej činnosti 4.028 3.138 1.755
Bezhotovostné položky 45.012 46.425 1.241
Cash Taxes Paid 0.018 0.097 0.023
Úroky zaplatené v hotovosti 4.155 2.003 1.405
Zmeny pracovného kapitálu -3.049 12.879 -3.597
Peniaze z investičných činností -6.403 14.498 -29.398
Kapitálové výdavky -6.403 -8.012 -6.883
Ostatné investičné položky peňažných tokov, celkom 0 22.51 -22.515
Hotovosť z finančných činností 204.648 78.427 167.559
Financovanie položiek peňažných tokov 160.649 -0.884 -7.947
Vydanie (vyradenie) zásob, netto 16.799 0.333 175.506
Vydanie (vyradenie) dlhu, netto 27.2 78.978 0
Devízové efekty -0.027 0.349 -0.217
Čistá zmena v hotovosti 23.6 -2.068 47.649
Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -55.245 -220.609 -95.425 -39.466 -157.784
Cash From Operating Activities -47.76 -174.618 -71.844 -35.268 -95.342
Cash From Operating Activities 1.155 4.028 1.882 0.916 3.138
Non-Cash Items 6.737 45.012 21.647 2.927 46.425
Cash Taxes Paid 0.018 0.097
Cash Interest Paid 0.038 4.155 2.153 1.083 2.003
Changes in Working Capital -0.407 -3.049 0.052 0.355 12.879
Cash From Investing Activities -0.437 -6.403 -1.389 -0.537 14.498
Capital Expenditures -0.437 -6.403 -1.389 -0.537 -8.012
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 22.51
Cash From Financing Activities -0.355 204.648 73.758 14.928 78.427
Financing Cash Flow Items -0.473 160.649 -2.947 -0.695 -0.884
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.118 16.799 16.505 15.423 0.333
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 27.2 60.2 0.2 78.978
Foreign Exchange Effects -0.007 -0.027 -0.32 -0.026 0.349
Net Change in Cash -48.559 23.6 0.205 -20.903 -2.068

Prečo si vybrať Capital.com? Naše čísla hovoria samy za seba.

Capital.com Group

500K+

Obchodníci

92K+

Aktívni klienti za mesia

$53M+

Mesačný objem investícií

$30M+

Výbery každý mesiac

Obchodná kalkulačka

Vypočítajte si svoj hypotetický zisk a stratu, ak ste otvorili obchod s CFD v určitý deň (vyberte dátum) a uzavreli v iný dátum (vyberte dátum).

Obchodná provízia
0
 • 1:1
Leverage (pákový efekt)
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investície
Veľkosť obchodu (pákový efekt x investície):
Otvorenie

Zatvorenie

Krátke Dlhé

Enjoy Technology, Inc. Company profile

O spoločnosti Enjoy Technology, Inc.

Spoločnosť Enjoy Technology, Inc., predtým Marquee Raine Acquisition Corp, prevádzkuje mobilné predajne, ktoré poskytujú doručenie do domu, nastavenie a nakupovanie pre firmy. Spoločnosť je platformou poháňanou technológiami, ktorá znovuobjavuje obchod v domácnosti. Spoločnosť má dva segmenty, ktoré sú založené na geografickej polohe: Severná Amerika a Európa. Segment Severná Amerika pozostáva z činností v rámci Spojených štátov a Kanady. Segment Európa pozostáva z činností v rámci Spojeného kráľovstva. Dodáva celý rad telekomunikačných a technologických produktov a príslušenstva. Spoločnosť poskytuje nastavenie a aktiváciu a pomáha zákazníkom s hardvérom, príslušenstvom a predplatenými službami v pohodlí domova. Pomáha spotrebiteľom pri hodnotení a výbere nespočetného množstva príslušenstva, zdrojov médií, ochrany, širokopásmového pripojenia a ďalších služieb. Jeho technologická platforma sa riadi živými aplikáciami a inteligentnými systémami. Prevádzkuje mobilné predajne na približne 84 miestach.

Industry: Tablet & Netbook Computers

1209 Orange Street
WILMINGTON
DELAWARE 19801
US

Výkaz ziskov a strát

 • Annual
 • Quarterly

Ľudia tiež sledujú

US100

12,673.80 Price
+0.310% 1D Chg, %
Nočný poplatok dlhej pozície -0.0241%
Nočný poplatok krátkej pozície 0.0018%
Nočný poplatok 21:00 (UTC)
Rozpätie 1.8

Oil - Crude

73.77 Price
+0.110% 1D Chg, %
Nočný poplatok dlhej pozície -0.0153%
Nočný poplatok krátkej pozície -0.0066%
Nočný poplatok 21:00 (UTC)
Rozpätie 0.03

XRP/USD

0.54 Price
+2.080% 1D Chg, %
Nočný poplatok dlhej pozície -0.0753%
Nočný poplatok krátkej pozície 0.0069%
Nočný poplatok 21:00 (UTC)
Rozpätie 0.00517

BTC/USD

27,644.10 Price
+0.950% 1D Chg, %
Nočný poplatok dlhej pozície -0.0616%
Nočný poplatok krátkej pozície 0.0137%
Nočný poplatok 21:00 (UTC)
Rozpätie 60.00

Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?

Pridajte sa k 500 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com

1. Vytvorte si účet a overte ho 2. Vložte si prostriedky 3. Nájdite si svoj obchod