x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich nie je indexom?

S&P 500
Jow Dones
FTSE 100
Euronext