Indexy burzy cenných papierov: Význam a podrobnosti | Capital.com
Môj účet
Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich nie je indexom?

FTSE 100
Euronext
Jow Dones
S&P 500