x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich nie je indexom?

S&P 500
Euronext
FTSE 100
Jow Dones