Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich nie je indexom?

Jow Dones
FTSE 100
Euronext
S&P 500