Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich nie je indexom?

FTSE 100
Jow Dones
Euronext
S&P 500