Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich nie je indexom?

Euronext
FTSE 100
Jow Dones
S&P 500