x
Latviešu
Mans konts
Pārbaudiet sevi

Kurus no turpmāk minētajiem aktīviem var tirgot kā nākotnes līgumus?

Procentu likmes
Preču
Visas norādītās atbildes ir pareizas
Akciju indeksus