Pārbaudiet sevi

Kurus no turpmāk minētajiem aktīviem var tirgot kā nākotnes līgumus?

Procentu likmes
Akciju indeksus
Visas norādītās atbildes ir pareizas
Preču