Pārbaudiet sevi

Kādā gadījumā cenu starpība būs lielāka?

Kad akcijas regulāri tiek pārdotas un pirktas, un pēc tām ir liels pieprasījums
Nekas no minētā neietekmēs cenu starpību
Kad pārdevēju skaits ir lielāks nekā pircēju skaits