Pārbaudiet sevi

Kāds ir vienkāršākais veids privātajam ieguldītājam iegādāties atvasinātos finanšu instrumentus?

Savstarpējos fondos un biržā tirgotajos fondos
eBay vai Amazon
Atvasināto finanšu instrumentu biržā
Akciju tirgū