Testirajte se

Koji se rizik smatra najvećim za maloprodajne ulagače?

Pogrešna procjena tržišta
Kreditni rizik
Rizik od inflacije
Rizik likvidnosti