Hrvatski
Moj račun
Testirajte se

Koji se rizik smatra najvećim za maloprodajne ulagače?

Rizik likvidnosti
Kreditni rizik
Pogrešna procjena tržišta
Rizik od inflacije