Testirajte se

Koji se rizik smatra najvećim za maloprodajne ulagače?

Rizik likvidnosti
Rizik od inflacije
Pogrešna procjena tržišta
Kreditni rizik