x
Hrvatski
Moj račun
Testirajte se

Koji se rizik smatra najvećim za maloprodajne ulagače?

Kreditni rizik
Rizik od inflacije
Pogrešna procjena tržišta
Rizik likvidnosti