Moj račun
Testirajte se

Koji se rizik smatra najvećim za maloprodajne ulagače?

Pogrešna procjena tržišta
Rizik od inflacije
Kreditni rizik
Rizik likvidnosti