x
Hrvatski
Moj račun
Testirajte se

Koji se rizik smatra najvećim za maloprodajne ulagače?

Rizik od inflacije
Pogrešna procjena tržišta
Kreditni rizik
Rizik likvidnosti