Moj račun
Testirajte se

Koji se rizik smatra najvećim za maloprodajne ulagače?

Kreditni rizik
Rizik likvidnosti
Pogrešna procjena tržišta
Rizik od inflacije