Testirajte se

Koji se rizik smatra najvećim za maloprodajne ulagače?

Rizik od inflacije
Kreditni rizik
Rizik likvidnosti
Pogrešna procjena tržišta