Moj račun
Testirajte se

Koji se rizik smatra najvećim za maloprodajne ulagače?

Rizik od inflacije
Kreditni rizik
Pogrešna procjena tržišta
Rizik likvidnosti