Testirajte se

U kojem slučaju je raspon veći?

Kada broj prodavača nadmašuje broj kupaca
Kada se dionice redovito kupuju i prodaju te kada postoji velika potražnja za njima
Ništa od navedenog ne utječe na raspon