x
Hrvatski
Moj račun
Testirajte se

U kojem slučaju je raspon veći?

Ništa od navedenog ne utječe na raspon
Kada broj prodavača nadmašuje broj kupaca
Kada se dionice redovito kupuju i prodaju te kada postoji velika potražnja za njima