Testirajte se

U kojem slučaju je raspon veći?

Kada se dionice redovito kupuju i prodaju te kada postoji velika potražnja za njima
Kada broj prodavača nadmašuje broj kupaca
Ništa od navedenog ne utječe na raspon