Hrvatski
Moj račun
Testirajte se

Kojom se od navedenih imovina može trgovati kao ročnicama?

Indeksi dionica
Kamatne stope
Roba
Svi navedeni odgovori su točni