Moj račun
Testirajte se

Kojom se od navedenih imovina može trgovati kao ročnicama?

Svi navedeni odgovori su točni
Roba
Kamatne stope
Indeksi dionica