Oma tili

Säännökset

Lisenssi

Capital.com SV Investments Limited -yhtiö (jäljempänä ”me”, ”CAPITAL.COM”, ”Yhtiö”) on säännelty kyproslainen sijoituspalveluyritys, rekisterinumero HE 354252. Yhtiö on lisensoitu ja rekisteröity Kyproksen arvopaperimarkkinavalvojien komitean lisenssinumerolla 319/17.

Euroopan Unionissa toimivana säänneltynä yrityksenä CAPITAL.COM noudattaa rahoitusmarkkinadirektiivissä (MiFID) asetettuja vaatimuksia. 

Segregoidut varat

Capital.com säilyttää asiakkaidensa rahat segregoiduilla (erillisillä) pankkitileillä asiakkaiden rahojen säilyttämiselle asetettujen sääntöjen mukaisesti. Toisin sanoen varasi pidetään erillään meidän varoistamme, eivätkä ne siten altistu Yhtiötä mahdollisesti kohtaaville odottamattomille taloudellisille vaikeuksille. Yhtiö ei vaadi oikeutta näihin varoihin, koska ne kuuluvat sinulle.

Asiakkaiden varat on jaettu useiden merkittävien pankkien kesken (Eurobank, Astrobank jne.). Pankeille tehdään jatkuvia katselmuksia sen varmistamiseksi, että ne toimivat CAPITAL.COM-ohjeiden mukaisesti.

Valtion ja yritysten velat eivät näin ollen voi vaikuttaa asiakkaidemme varoihin.

Suojaus saavutetaan yksinomaan CAPITAL.COM-rahan avulla.

Sijoittajan korvausrahasto

Capital Com SV Investments Limited -yhtiö on jäsenenä sijoittajan korvausrahastossa (”Rahasto”), joka on tarkoitettu Kyproksen sijoituspalveluyhtiöiden (CIF) asiakkaille ja muiden ei luottolaitokseksi katsottavien sijoituspalveluyhtiöiden (IF) asiakkaille.

Rahasto on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö ja sitä hallinnoi Hallintokomitea. Komiteassa on viisi jäsentä, joilla on kolmivuotinen toimikausi. 

Maksettavan korvauksen määrän vahvistaminen 

Kullekin asiakkaalle maksettavan korvauksen määrä lasketaan asiakassuhteeseen liittyvien laillisten ehtojen ja sopimusehtojen mukaisesti sekä asiakkaan ja CAPITAL.COMIN välisten saatavien laskemisessa sovellettavien kuittaussääntöjen mukaisesti. 

Jos direktiivin mukaisesti määritellyn vaatimuksen määrä ylittää kaksikymmentä tuhatta euroa (20 000 euroa), korvauksen saaja saa korvauksena enintään 20 000 euroa. 

Valmis aloittamaan?
Lähetä minulle linkki Capital.com-sovelluksen lataamista varten. Lataa Capital.com