Oma tili
Kysymys 1 / 13

Mitä markkinaa pidetään yleisesti ottaen turvallisimpana?

Yritysten osakkeet
Velkakirjat
Valuutat
Optiot