Kysymys 1 / 13

Mitä markkinaa pidetään yleisesti ottaen turvallisimpana?

Optiot
Valuutat
Velkakirjat
Yritysten osakkeet