Kursus 4

Tuletisinstrumendid ja kauplemise riskide selgitus