Küsimus 1/14

Kellele on tuletisväärtpaberid peamiselt kättesaadavad?

Varahaldusettevõtted
Pensionifondid
Kõik vastused on õiged
Hedge-fondid