Rahasta minu kontot
Küsimus 1/14

Kellele on tuletisväärtpaberid peamiselt kättesaadavad?

Pensionifondid
Hedge-fondid
Varahaldusettevõtted
Kõik vastused on õiged