Rahasta minu kontot
Küsimus 1/14

Kellele on tuletisväärtpaberid peamiselt kättesaadavad?

Kõik vastused on õiged
Varahaldusettevõtted
Hedge-fondid
Pensionifondid