Küsimus 1/14

Kellele on tuletisväärtpaberid peamiselt kättesaadavad?

Pensionifondid
Varahaldusettevõtted
Hedge-fondid
Kõik vastused on õiged