Rahasta minu kontot
Küsimus 1/14

Kellele on tuletisväärtpaberid peamiselt kättesaadavad?

Hedge-fondid
Pensionifondid
Kõik vastused on õiged
Varahaldusettevõtted