Rahasta minu kontot

Eeskirjad

Litsents

Capital Com SV Investments Limited (edaspidi „meie”, „CAPITAL.COM ”, „ettevõte”) on reguleeritud Küprose investeerimisühing registrikoodiga HE 354252. Ettevõte on litsentsitud ja registreeritud Küprose Väärtpaberite- ja Börsikomisjonis litsentsinumbriga 319/17.

Euroopa Liidus asuva reguleeritud üksusena järgib CAPITAL.COM rahastamisvahendite turu direktiivi (MiFID) nõudeid. 

Eraldatud vahendid

Capital.com hoiab oma klientide raha eraldi pangakontodel, vastavalt meie reguleerivate asutuste nõuetele kliendi raha kohta. Teisisõnu hoitakse raha meie vahenditest eraldi ja seega ei ole see ohus ootamatute rahaliste raskuste korral, mis ettevõttel tekkida võivad. Ettevõte ei võta endale mingit õigust nendele vahenditele, kuna need kuuluvad teile.

Klientide rahalised vahendeid hoitakse mitmes juhtivas pangas (Eurobank, Astrobank jne), mida vaadatakse regulaarselt üle, et veenduda nende kooskõlas CAPITAL.COM-i põhimõtetega.

Meie klientide raha ei saa seega mõjutada riiklikud ja ettevõtte võlad.

Riskide maandamine toimub ainult CAPITAL.COM-i raha kaudu.

Investorite garantiifond

Capital Com SV Investments Limited on Küprose investeerimisfirmade (CIF-ide) ja teiste investeerimisfirmade (IF-ide), mis pole krediidiasutused, fondi Investor Compensation Fund („fond”) liige.

Fond on eraõiguslik juriidiline isik ja seda haldab halduskomisjon. Komisjon koosneb viiest kolmeks aastaks ametisse määratud liikmest. 

Makstava hüvituse summa fikseerimine

Igale kliendile makstava hüvituse summa arvutatakse seaduse ja meie ning kliendi vahelist suhet reguleeriva lepingu tingimuste alusel, arvestades kliendi ja CAPITAL.COM-i vaheliste nõuete arvutamisel rakenduvaid tasaarvestuse reegleid. 

Kui määruse alusel määratud nõude summa on suurem kui kakskümmend tuhat eurot (20 000 €),saab nõude esitaja kompensatsiooniks kuni kakskümmend tuhat eurot (20 000 €). 

Olete valmis alustama?
Saada mulle link rakenduse Capital.com allalaadimiseks. Allalaadimine Capital.com