Min konto

Forordninger

Licens

Capital.com SV Investments Limited (herefter "vi", "CAPITAL.COM", "firmaet") er et lovreguleret cypriotisk investeringsfirma med registreringsnummeret HE 354252. Firmaet har licens og er registreret hos Cyprus Securities and Exchange Commission med licensnummer 319/17.

Som en lovreguleret enhed hjemmehørende i den Europæiske Union overholder CAPITAL.COM alle krav defineret i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). 

Adskilte midler

Capital.com placerer sine kunders penge på adskilte og separate konti i overensstemmelse med regulativerne vedrørende kunders penge. Dine penge holdes med andre ord adskilt fra vores penge, og der er således ingen risiko, hvis der skulle opstå økonomiske problemer i firmaet. Firmaet gør ingen krav gældende over for disse midler, da de tilhører dig.

Kundernes midler er fordelt over et antal førende banker (Eurobank, Astrobank, osv.), der hele tiden overvåges for at sikre, at de overholder retningslinjerne fra CAPITAL.COM.

Vores kunders midler kan derfor ikke påvirkes af hverken offentlig gæld eller virksomhedsgæld.

Kurssikring foretages udelukkende med CAPITAL.COM's egne penge.

Fond til kompensation af investorer

Capital.com SV Investments Limited er medlem af Investor Compensation Fund ("fonden") for kunder hos cypriotiske investeringsfirmaer (CIF'er) og andre investeringsfirmaer (IF'er), der ikke er kreditinstitutter.

Fonden udgør en civilretlig enhed, og den administreres af en administrationskomité. Komitéen består af fem medlemmer, der bestrider posten i en treårig periode. 

Fastsættelse af beløb til udbetaling som kompensation 

Beløbet, der kan udbetales til hver kunde som kompensation, beregnes i henhold til de juridiske og kontraktlige betingelser, der gælder i forhold til kunden, med forbehold for de modregningsregler, der anvendes til beregning af krav mellem kunden og CAPITAL.COM. 

Hvis beløbet i det fastlagte krav i henhold til direktivet overstiger et beløb på tyve tusind euro (20.000 €), vil fordringshaveren modtage op til 20.000 euro i kompensation. 

Klar til at komme i gang?
Send mig linket til download af Capital.com-appen. Download Capital.com