Test dig selv

Hvad er den største risiko for individuelle investorer?

At læse markedet forkert
Inflationsrisikoen
Kreditrisikoen
Likviditetsrisikoen