Čeština
Můj účet
Vyzkoušejte se

Kdo dosáhne zisku, pokud dluhopis nabude splatnosti?

Společnost, která vydala dluhopis.
Všichni jsou ve ztrátě.
Investor
Vydavatel swapu úvěrového selhání (CDS)