x
Čeština
Můj účet
Vyzkoušejte se

Kdo dosáhne zisku, pokud dluhopis nabude splatnosti?

Investor
Společnost, která vydala dluhopis.
Vydavatel swapu úvěrového selhání (CDS)
Všichni jsou ve ztrátě.