Můj účet
Vyzkoušejte se

Kdo dosáhne zisku, pokud dluhopis nabude splatnosti?

Vydavatel swapu úvěrového selhání (CDS)
Společnost, která vydala dluhopis.
Investor
Všichni jsou ve ztrátě.