Vyzkoušejte se

Kdo dosáhne zisku, pokud dluhopis nabude splatnosti?

Všichni jsou ve ztrátě.
Vydavatel swapu úvěrového selhání (CDS)
Investor
Společnost, která vydala dluhopis.