Vyzkoušejte se

V jakém případě by byl spread širší?

Když počet prodávajících převažuje nad počtem kupujících.
Ani jedna z možností by spread neovlivnila.
Když se pravidelně prodávají a nakupují akcie a je po nich vysoká poptávka.