x
Čeština
Můj účet
Vyzkoušejte se

Zkratka IPO znamená první...

nabídku akcií veřejnosti od společnosti na devizové burze.
nabídku akcií veřejnosti od společnosti na burze.
zpřístupnění akcií společnosti na sekundárním trhu.
kontakt společnosti s investiční bankou a její oznámení o vydání akcií.