x
Čeština
Můj účet
Vyzkoušejte se

Zkratka IPO znamená první...

nabídku akcií veřejnosti od společnosti na burze.
kontakt společnosti s investiční bankou a její oznámení o vydání akcií.
nabídku akcií veřejnosti od společnosti na devizové burze.
zpřístupnění akcií společnosti na sekundárním trhu.