x
Čeština
Můj účet
Vyzkoušejte se

Předpokládejme, že spread instrumentu je 10 centů. Jaká je cena nabízená prodávajícím, pokud je cena nabízená kupujícím 23,35 dolarů?

23,25 dolarů
24,35 dolarů
22,35 dolarů
23,45 dolarů