Můj účet

Obchodní model

Ve společnosti Capital Com SV Investments Limited dbáme o úplnou transparentnost našeho obchodního modelu. Zveřejňujeme všechny související informace a informujeme uživatele o veškerých změnách týkajících obchodování přes naší platformu.

Obchodování s pákovým efektem

Obchodní platforma společnosti Capital.com umožňuje uživatelům obchodovat s finančními prostředky znásobenými pákovým efektem. Můžete tak obchodovat s většími částkami, než kolik jsme si vložili na účet, tj. investovat do marže.

Navštivte naši marži a pákový efekt

Příklad

Řekněme, že jste na svůj účet u Capital.com vložili 1000 dolarů. Pákový efekt činí 50:1. To znamená, že můžete obchodovat s investicemi oceněnými až na 50 000. Minimální hodnota, kterou musíte mít neustále k dipozici na svém účtu (např. požadavek na marži), tvoří jednu padesátinu (1/50) nebo 2 % hodnoty vašich investic.

Mějte na paměti, že obchodování na marži zvyšuje jak potenciální výnosy, tak i potenciální ztráty. Capital.com dává svým uživatelům účinnou možnost řídit rizika a vyhnout se zápornému zůstatku na účtu.

Ochrana před záporným zůstatkem

Možnost ochrany před záporným zůstatkem v aplikaci Capital.com dbá na to, aby uživatelé nepřišli o více peněz, než kolik vložili na své účty.

Spread

Spread představuje rozdíl mezi poptávkovou cenou (za kterou kupujete cenné papíry) a nabídkovou cenou (za kterou je prodáváte) u konkrétního CFD. Při otevření a uzavření obchodu zaplatí vlastně uživatelé Capital.com spread odpovídající tomuto rozdílu.

Navštivte naše kurzy a dozvíte se více o spreadu.

Příklad

CFD společnosti Apple jsou nabízeny za 141,50/141,70 dolarů, takže spread odpovídá 20 centům. Pokud spread zůstane na 20 centech, zaplatíte při uzavření obchodu vlastně 20 centů za každou akcii obchodovanou jako spread.

Poplatek na noc

Aby uživatelé mohli obchodovat přes Capital.com, musejí nejprve učinit vklad. Jelikož Capital.com uživatelům umožňuje obchodovat s vyššími částkami, než kolik si sami vloží na účet, znamená to, že si účtuje poplatek za financování. Tomu se říká „poplatek přes noc“ a účtuje se jen v případě, že je v noci ponechán obchod otevřený.

Znamená to, že pokud uzavřete svou pozici ve stejný den, poplatek platit nebudete.

Sazby poplatku na noc vycházejí z měsíčních srovnávacích mezibankovních sazeb.

Hodnoty poplatku na noc a referenční časy pro jeho účtování jsou uvedeny v kapitole s podrobnými údaji o nástrojích.

Aktuální hodnoty poplatku na noc pro každý nástroj najdete na stránce daného nástroje.

 
Jste připraveni začít?
Chci dostat odkaz ke stažení aplikace společnosti Capital.com. Stáhnout Capital.com