Můj účet

Nařízení

Licence

Capital Com SV Investments Limited (dále jen „my“, „CAPITAL.COM“, „Společnost“) je regulovaná kyperská investiční firma pod identifikačním číslem HE 354252. Společnost je licencovaná a registrovaná u Kyperské komise pro cenné papíry a burzy pod číslem licence 319/17.

Jako regulovaný subjekt se sídlem v Evropské unii splňuje společnost CAPITAL.COM požadavky stanovené směrnicí o trzích finančních nástrojů (MiFID). 

Oddělené finanční prostředky

Capital.com uchovává peníze svých klientů na oddělených bankovních účtech v souladu s pravidly našeho regulátora pro peněžní prostředky klientů. Jinými slovy jsou vaše peníze vedeny odděleně od našich peněz, takže nejsou vystaveny případným neočekávaným finančním problémům, které se mohou ve Společnosti vyskytnout. Společnost si tyto finanční prostředky nijak nenárokuje, patří pouze vám.

Finanční prostředky klientů jsou vedeny na účtech v mnoha významných bankách (Eurobank, Astrobank atd.), které podléhají průběžné kontrole, aby se zajistilo plnění směrnic společnosti CAPITAL.COM.

Díky tomu nemohou být tyto prostředky postiženy státními ani podnikovými dluhy.

Pro zajišťování se používají výhradně peníze společnosti CAPITAL.COM.

Fond odškodnění investorů

Capital Com SV Investments Limited je členem Fondu odškodnění investorů („Fond“) pro zákazníky kyperských investičních firem (CIF) a jiných investičních firem (IF), které nejsou úvěrovými institucemi.

Fond je právním subjektem dle soukromého práva a jeho správu zajišťuje správní výbor. Výbor má pět členů, volených na tříleté období. 

Stanovení výše splatného odškodnění

Výše odškodnění splatného každému klientovi se počítá podle zákonných a smluvních podmínek, kterými se řídí náš vztah s klientem, a to s ohledem na zápočtová pravidla uplatňovaná při výpočtu nároků mezi klientem a společností CAPITAL.COM. 

Pokud výše nároku stanovená podle směrnice překročí dvacet tisíc eur (20 000 eur), dostane nárokující strana jako odškodnění maximálně 20 000 eur. 

Jste připraveni začít?
Chci dostat odkaz ke stažení aplikace společnosti Capital.com. Stáhnout Capital.com