CFD jsou komplexní nástroje a přináší vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 87.41% účtů drobných investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Je třeba zvážit, zda rozumíte tomu, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty peněz.

Scan to Download iOS&Android APP

Co je korelace?

Pokračujte ve čtení o korelaci
Share this article

Korelace je vyjádřením toho, jak silný je vztah mezi dvěma proměnnými. Může například existovat silná korelace mezi teplým slunečným počasím a množstvím prodaných zmrzlin. Pokud se obě proměnné pohybují stejným směrem, jedná se o kladnou korelaci. Popřípadě, pokud se pohybují v opačných směrech, nazývá se to záporná korelace. Pokud je nula, pak mezi nimi není žádný vztah.

Kde jste o korelacích slyšeli?

Korelace jsou často vyhodnocovány analytiky a správci portfolia, protože pochopení korelací je součástí řízení rizik. Jsou také často používány v psychologii, aby pomohly vidět vzorce v chování.

Co potřebujete znát o korelacích…

Dokážete-li rozeznat korelace, pomůže vám to zvážit a zmírnit rizika.

Jednoduše řečeno, pochopení korelací vám umožňuje nahlédnout do vytváření portfolia, v němž, v případě, že se něco stane s ekonomikou, nebude hodnota vašich investic ovlivněna současně stejným způsobem. Pokud má například něco negativní dopad na to, jak investoři vnímají držení akcií, hodnota akcií jak ve velkých, tak v malých společnostech pravděpodobně klesne, ale možná ne stejným poměrem, protože investoři mohou u větších společností pociťovat lepší schopnost přestát pokles bez úhony. Takže změna hodnoty by ukázala silnou, ale ne dokonalou korelaci. A toto smýšlení o hodnotách akcií nemusí vůbec ovlivňovat komodity, protože lidé musejí například stále jíst, takže cena pšenice může být tím, co se stalo s akciemi, nedotčena.

Některé akcie se mohou pohybovat v korelaci. Pokud cena ropy stoupne, vzroste pravděpodobně hodnota ropných společností, ale akcie přepravních firem klesají, protože mimořádné náklady na pohonné hmoty ukrajují zisky. Někteří investoři tedy používají korelace, aby předvídali budoucí směry tržních cen.

Také si musíte pamatovat, že korelace neznamená kauzalitu. Jen proto, že dvě věci reagují stejným nebo podobným způsobem na konkrétní situaci, neznamená to, že jedna způsobuje to, co se stane s druhou. Například v 20. století došlo k silné korelaci mezi počtem zakoupených rádií a počtem osob v azylových zařízeních, ale pořízení rádia vás pravděpodobně nepošle do azylového zařízení ani příchod do azylového zařízení pravděpodobně nezapříčiní, že dostanete rádio. Jedná se o nezávislé události.

Související termíny

Pořád sháníte brokera, kterému můžete věřit?

Přidejte se k více než 475 000 obchodníků po celém světě, kteří se rozhodli obchodovat s Capital.com

1. Vytvořte a ověřte účet 2. Proveďte vklad 3. Najděte si svůj obchod