Vyzkoušejte se

Co znamená zkratka CLO v případě cenných papírů krytých aktivy?

Cat Lovers Organisation (Společnost milovníků koček)
Chief Legal Officer (Nejvyšší právní referent)
Collateralised Loan Obligation (Zajištěná úvěrová obligace)
Cash Loan Organisation (Společnost pro hotovostní půjčky)