Vyzkoušejte se

Co znamená zkratka CLO v případě cenných papírů krytých aktivy?

Collateralised Loan Obligation (Zajištěná úvěrová obligace)
Cat Lovers Organisation (Společnost milovníků koček)
Cash Loan Organisation (Společnost pro hotovostní půjčky)
Chief Legal Officer (Nejvyšší právní referent)