Направете си тест

Какво се смята за най-големият риск за индивидуалните инвеститори?

Кредитен риск
Инфлационен риск
Риск за ликвидността
Погрешно навлизане на пазара