Направете си тест

Какво се смята за най-големият риск за индивидуалните инвеститори?

Погрешно навлизане на пазара
Инфлационен риск
Риск за ликвидността
Кредитен риск