Направете си тест

Какво се смята за най-големият риск за индивидуалните инвеститори?

Риск за ликвидността
Погрешно навлизане на пазара
Кредитен риск
Инфлационен риск