Моят профил
Направете си тест

Какво се смята за най-големият риск за индивидуалните инвеститори?

Кредитен риск
Погрешно навлизане на пазара
Риск за ликвидността
Инфлационен риск