Моят профил
Направете си тест

Кои от следните активи могат да се търгуват като фючърси?

Борсови индекси
Лихвени проценти
Всички дадени отговори са правилни
Стоки