Пазари
Научете се да търгувате
Основи на търговията
Ръководство за водещите пазари
Наръчници за търгуване
Български
Направете си тест

Кои от следните активи могат да се търгуват като фючърси?

Лихвени проценти
Стоки
Всички дадени отговори са правилни
Борсови индекси