Направете си тест

Кои от следните активи могат да се търгуват като фючърси?

Лихвени проценти
Стоки
Всички дадени отговори са правилни
Борсови индекси