Моят профил
Направете си тест

Кои от следните активи могат да се търгуват като фючърси?

Всички дадени отговори са правилни
Лихвени проценти
Борсови индекси
Стоки