ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 84% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

Scan to Download iOS&Android APP

Какво е риск?

Рискът е присъщ за всяка инвестиционната дейност и е другата страна на монетата за печалба. Най-общо, колкото е по-рискова една инвестиция, толкова по-голяма ще бъде печалбата, ако развитието е добро. Рискът може да се управлява, но първо трябва прецизно да се идентифицира.

Къде сте чували за риск?

Като Инвеститор, рискът ще бъде постоянен въпрос за вас и за вашия финансов съветник, който постоянно ще оценява това, което се нарича вашата "склонност за поемане на риск". Във финансовите медии ще се обсъждат нови източници на риск и дали е Пазарен риск или икономически и политически риск.

Какво е необходимо да знаете за риска...

Рискът може да се раздели на много различни видове. Един пример е риск, свързан с Ликвидността при който можете да сте изложени на риска от притежаване на неликвидни активи като имот, който не може бързо да се конвертира в пари. Друг риск е рискът, свързан с лихвения процент, който се отнася до факта, че промените на лихвения процент може да засегнат парите, които печелите от инвестиции, като например облигации.

Ако купувате облигации от една компания, съществува риск тя да не може да си позволи да плаща лихви или да погаси вашата първоначална инвестиция. Това е известно като кредитен риск (риск за неизпълнение).

Смекчаването на риска включва първо коректно идентифициране на това къде лежи риска във вашия портфейл и след това предприемането на стъпки за хеджиране на вашата позиция, може би чрез Деривати или Договори за разлики (CFD).

Подобни термини

Все още си търсите брокер, на когото можете да имате доверие?

Присъединете се към 500,000+ търговци по света, които са избрали да търгуват с Capital.com

1. Създайте и потвърдете акаунта си 2. Извършете депозит 3. Открийте вашата търговия