Моят профил

Разпоредби

Лиценз

„Капитал Ком Ес Ви Инвестмънтс” ООД (наричана по-долу: „ние”, „CAPITAL.COM”, „Компанията”) е кипърска инвестиционна фирма под надзора на регулаторен орган с регистрационен номер HE 354252. Фирмата е лицензирана и регистрирана в Комисията по борсите и ценни книжа на Кипър с номер на лиценз 319/17.

Като регулирана организация, учредена в Европейския съюз, CAPITAL.COM отговаря на изискванията, наложени от Директивата относно пазарите на финансови инструменти (MiFID). 

Сегрегирани фондове

Capital.com съхранява парите на своите клиенти в отделни банкови сметки в съответствие с правилата, издадени от нашия надзорен орган относно парите на клиентите. С други думи, Вашите средства се съхраняват отделно от нашите средства и по този начин не са изложени на риск във връзка с евентуалните неочаквани финансови затруднения, които може да възникнат в компанията. Компанията не предявява претенции за никакви права за тези фондове, тъй като те принадлежат на Вас.

Средствата на клиентите са разпределени в редица реномирани банки („Евробанк”, „Астробанк” и др.), които постоянно се преглеждат, за да се гарантира, че са в съответствие с насоките на CAPITAL.COM.

Поради това средствата на нашите клиенти не могат да бъдат засегнати от суверенни и корпоративни дългове.

Хеджирането се постига само чрез използване на парите на CAPITAL.COM.

Фонд за компенсиране на инвеститорите

„Капитал Ком Ес Ви Инвестмънтс” ООД е член на фонда за компенсиране на инвеститорите („Фондът”) за клиенти на кипърските инвестиционни фирми (КИФ) и други инвестиционни фирми (ИФ), които не са кредитни институции.

Фондът представлява частноправно юридическо лице и неговото администриране се извършва от административна комисия. Комисията се състои от пет члена, които заемат поста в продължение на тригодишен период. 

Определяне на сумата, дължима като компенсация 

Сумата на компенсацията, дължима на всеки клиент е изчислена в съответствие с правните и договорните условия, управляващи нашите взаимоотношения с клиента, предмет на правилата за компенсация, приложени за изчислението на исковете между клиента и CAPITAL.COM. 

Ако сумата по иска, определена съгласно директивата, надвишава сумата от двадесет хиляди евро (€ 20 000), ищецът ще получи не повече от 20 000 евро като компенсация. 

Готови ли сте да започнете?
Изпратете ми линка, от който да сваля приложението на Capital.com. Теглене Capital.com