Моят профил

Процедура за оплаквания

В случай че сте недоволни от финансов продукт или услуги, предоставени от Capital.com, свържете се с нас, за да подадете Вашето оплакване, като ни предоставите следната информация, за да ни помогнете да се справим с проблема, за който се оплаквате:

За да намерим разрешение на оплакването Ви, ние ще предприемем следните стъпки:

  1. Ние ще потвърдим в рамките на 5 работни дни, че сме получили Вашето оплакване и ще Ви предоставим Вашия Уникален референтен номер. Вие трябва да използвате този референтен номер при всички бъдещи контакти с нас, финансовия омбудсман и/или „Капитал Ком Ес Ви Инвестмънтс” ООД относно Вашето оплакване.
  2. След задълбочено проучване, ние ще отговорим на Вашето оплакване в рамките на 2 месеца, като Ви информираме за резултата от нашето проучване, действията, които ще се предприемат за разрешаването на проблема, където е уместно и ще Ви предложим решение. В случай че не можем да Ви отговорим в рамките на 2 месеца поради сложността на оплакването ще Ви информираме за причините за забавянето и ще посочим периода от време, за който е възможно да завършим нашето проучване. Този период от време обикновено не надвишава три (3) месеца от подаването на оплакването.

В случай, че нашето крайно решение не Ви удовлетворява напълно, Вие можете да подадете оплакването си до финансовия омбудсман. Финансовият омбудсман е независима услуга за уреждане на конфликти, предназначена за кипърски инвестиционни фирми и техните клиенти. Подробна информация за финансовия омбудсман ще Ви бъде предоставена в нашия окончателен отговор.

Оплакване

*Всички полета трябва да бъдат попълнени.

Готови ли сте да започнете?
Изпратете ми линка, от който да сваля приложението на Capital.com. Теглене Capital.com